Vilniuje duris atvers VGTU inžinerijos licėjus

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo rugsėjo 1 d. Antakalnyje įsikūrusiam Vilniaus inžinerijos licėjui suteikiamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) vardas. VGTU inžinerijos licėjus bus pirmoji tokio tipo švietimo įstaiga sostinėje.
„Šalies pažangą lemia inovacijos ir technologijos, o šių sričių įmonės nuolat skundžiasi gerų, kvalifikuotų kūrėjų ir specialistų trūkumu. Jų rengimas prasideda ne nuo universiteto, todėl su visomis inžinerijų ir technologijų sritimis bei jų galimybėmis vaikus supažindinti siekiame kuo anksčiau, kad gerai besimokantys mokiniai virstų motyvuotais studentais, o vėliau – puikiais savo srities specialistais“, – sakė VGTU studijų prorektorius prof. dr. Romualdas Kliukas.
Ilgamečio bendradarbiavimo rezultatas
Anot VGTU prorektoriaus, universitetas seniai palaiko glaudžius ryšius su Vilniaus inžinerijos licėjumi. „Abipusė bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 2011 metais. Tada mokykloje ne tik pradėjo veikti VGTU klasės, bet ir mokiniai pradėjo aktyviai dalyvauti universiteto renginiuose, o akademinė bendruomenė įsitraukė į mokyklos veiklą – atvėrė laboratorijas, vedė užsiėmimus, paskaitas bei ekskursijas, studentai savo projektais siekė prisidėti prie mokyklos aplinkos sutvarkymo,“ – pasakojo R. Kliukas.
Anot VGTU studijų prorektoriaus, VGTU licėjaus atsiradimas yra logiška universiteto darbo su mokyklomis tąsa. Vilniaus inžinerijos licėjus – viena iš daugiau nei 20 Lietuvos mokyklų, kuriose yra įsteigtos VGTU klasės. Jose besimokantys 9–12 klasių moksleiviai keletą kartų per metus VGTU laboratorijose atlieka eksperimentus, sprendžia ekonomikos ar matematikos uždavinius, mokosi kompiuterinio projektavimo, gilina tiksliųjų ir gamtos mokslų žinias. Jiems yra padedama pasirengti technologinių ir fizinių mokslų krypčių studijoms, suteikiama galimybė naudotis VGTU mokymo baze, laboratorijomis ir jų įranga.
Anot VGTU prorektoriaus, tiek VGTU klasių mokiniai, tiek VGTU licėjaus abiturientai stodami į VGTU gauna netiesioginį pranašumą – mokymo procese įgytas ir sustiprintas inžinerines žinias.
Moksleivius rengs pagal specializuoto ugdymo programą
Nors licėjaus pavadinime – VGTU vardas, jo savininkė ir toliau išliks Vilniaus miesto savivaldybė. Tačiau licėjus įgyvendins Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą specializuoto inžinerinio ugdymo programą: visuose ugdymo etapuose – pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame – prisidės inžinerinis ugdymas.
Anot licėjaus direktorės Reginos Mikalauskienės, šios permainos – tobulėti verčiantis iššūkis pedagogams, nes VGTU inžinerijos licėjus yra specializuota ugdymo įstaiga, skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai.
„Techniškojo  universiteto licėjaus pavadinimas ir inžinerijos programa įpareigoja mus, mokytojus, tobulėti  šiose srityse, atpažinti ir tinkama linkme ugdyti gabų inžinerijai mokinį. Universiteto akademinė bendruomenė aktyviai ir geranoriškai bendradarbiauja su licėjaus pedagogais programų integravimo ir įgyvendinimo klausimais. Mūsų mokiniams suteikta išskirtinė galimybė įgytą inžinerinę kompetenciją pritaikyti inžinerinėje kūryboje, – dėl įgyvendintos vizijos tapti inžinerijos licėjumi džiaugėsi R. Mikalauskienė.
Pasak direktorės, priėmimas į VGTU inžinerijos licėjų vykdomas konkurso būdu.

Susiję Įrašai

Inžinerija
Daugiau