Kelių inžinerijos studijas Panevėžyje bus galima derinti su darbu

2017 m. birželį Panevėžio kolegija pradeda priėmimą į Panevėžyje naują Kelių inžinerijos studijų programą. Programos tikslas – parengti specialistus, gebančius organizuoti kelių statybos ir remonto darbus ir jiems techniškai vadovauti, taikyti optimalius ir saugius darbų vykdymo metodus, rengti nesudėtingus kelių bei kelio statinių projektus, palaikyti savo profesinę kompetenciją, mokantis visą gyvenimą. 2017 m. vasarą renkama būsimų kelių inžinerijos specialistų grupė, kurios studijos bus ištęstinės.

„Ši studijų forma ypač palanki dirbantiems asmenims. Studijos organizuojamos sesijomis, dalis užsiėmimų ir konsultacijų vyksta studentams palankiu laiku, naudojant virtualią ir nuotolinio mokymo sistemas, įskaitomi ankstesnių studijų rezultatai, pripažįstama ir kaip dalyko studijų rezultatas įskaitomi tiesioginio darbo metu ar kitais būdais įgyta patirtis ir kompetencijos“, – informavo Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto dekanė Birutė Dalmantienė.

Kelių inžinerijos studijų programa parengta ir pradedama vykdyti bendradarbiaujant Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD) prie LR Susisiekimo ministerijos, Panevėžio kolegijai ir AB „Panevėžio keliai“.

„Valstybei verčiant naują istorinį puslapį susisiekimo komunikacijų srityje, ateinantį dešimtmetį bus įgyvendinami du Lietuvos ir visos Europos Sąjungos mastu itin reikšmingi – „Via Baltica“ plėtros bei „Rail Baltica“ statybų – projektai. Ne ką mažesni užmojai laukia ir gerinant pačių šalies miestų bei užmiesčių susisiekimo infrastruktūrą.

Ypač daug dėmesio yra ir bus skiriama šalies kelių tiesimo ir remonto kokybei. Visiems planams įgyvendinti reikalinga ne tik gera technika, bet ir žmogiškieji ištekliai. O štai pastarųjų trūkumas kelių statybos ir inžinerijos darbo rinkoje šiandien ypač juntamas. Tuo metu ateityje, numatoma, kvalifikuotų šios srities specialistų poreikis tik didės. Todėl LAKD siekia bendradarbiauti tiek su mokslo, tiek su verslo organizacijomis, kad užtikrintume aukščiausius kelių tiesimo standartus, o tai gali atlikti tik tinkamai parengti specialistai“, – sakė LAKD direktorius Egidijus Skrodenis.

Studijas galima derinti su darbu

Kelių inžinerijos studijų programa priskirta statybos inžinerijos studijų krypčiai, jos absolventams bus suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Studijų programos apimtis – 180 kreditų (4800 valandų).

Nuolatinės studijos vyks trejus metus, o ištęstinės, kai studijas galima derinti su darbu, – ketverius. Daugiau kaip trečdalį viso studijų laiko numatyta skirti praktiniam mokymui.

Studentai mokysis bendrųjų aukštojo mokslo dalykų: taikomosios matematikos, užsienio kalbos, taikomosios fizikos, informacinių technologijų, taikomųjų tyrimų, teisės pagrindų ir kt. Studijų krypties disciplinos – geodezija, geotechnika, statybinės ir kelių tiesimo medžiagos, inžinerinė braižyba ir kompiuterinė grafika, kelių projektavimas, kelių statiniai, kelių tiesimo technologijos, konstrukcijų skaičiavimas, inžinerinės eismo saugumo priemonės, darbų organizavimas, ekonomika, normavimas ir sąmatos, taikomoji mechanika, kelių priežiūra ir remontas bei kt. Dalį studijų dalykų studentai rinksis pagal poreikius iš kolegijos pasiūlyto sąrašo.

Studijų plane numatytos kontaktinio darbo, kai tiesiogiai susitinkama su dėstytoju auditorijoje arba bendraujama nuotoliniu būdu, valandos ir studento savarankiško mokymosi valandos. Studentai atliks šešias praktikas, keturios iš jų vyks įmonėse, kurių veikla susijusi su kelių statyba, remontu, priežiūra.

Technologijos mokslų fakulteto dekanės Birutės Dalmantienės teigimu, kai kuriems studentams studijų apimtis gali sumažėti – kolegijoje nustatyta tvarka įskaitomi tiek ankstesnių studijų rezultatai, tiek neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos. Pvz., studentai, turintys bent 12 mėnesių darbo stažą kelių statybos įmonėje, gali pateikti prašymą įskaityti kai kurias praktikas. Įskaityti dalykai turi tiesioginės įtakos studijų kainai.

Technologijos mokslų fakulteto dekanės Birutės Dalmantienės teigimu, kai kuriems studentams studijų apimtis gali sumažėti – kolegijoje nustatyta tvarka įskaitomi tiek ankstesnių studijų rezultatai, tiek neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos. Pvz., studentai, turintys bent 12 mėnesių darbo stažą kelių statybos įmonėje, gali pateikti prašymą įskaityti kai kurias praktikas. Įskaityti dalykai turi tiesioginės įtakos studijų kainai.

„Kviečiame vidurinį išsilavinimą įgijusius asmenis rinktis kelių inžinerijos studijas Panevėžio kolegijoje. Inžinerinės krypties studijoms finansuoti kasmet skiriamos nemenkos lėšos, todėl dauguma būsimų inžinierių studijuoja valstybės finansuojamose studijų vietose. Stojantieji turėtų prisijungti prie bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos www.lamabpo.lt ir pirmuoju prioritetu pažymėti kelių inžinerijos studijas valstybės finansuojamoje vietoje, o tik vėliau rinktis studijas savo lėšomis“, – informavo dekanė Birutė Dalmantienė.

Dalinsis gerąja patirtimi

„Esame pasirengę dalytis pažanga, kad jauni žmonės galėtų įgyvendinti savo profesinius siekius, įgyti darbo rinkai tinkamas kompetencijas ir dirbti savo regione. Taip pat skatinsime savo darbuotojus pasinaudoti ištęstinių studijų galimybėmis, sudarysime sąlygas studijas derinti su darbu“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

AB „Panevėžio keliai“ yra sukūrusi ir įdiegusi gamyboje šiuolaikiškas kelių statybos technologijas, apimančias skaitmeninės statybos ir automatinių įrenginių valdymo sistemas, perkėlusias kelių statybą į visiškai kitą technologinį ir techninį lygmenį.

Projektams valdyti naudojami šiuolaikiški procesų organizavimo metodai. Šioms sistemoms naudoti, joms plėtoti ir tobulinti reikalingi aukštos kvalifikacijos ir įvairiapusių žinių įgiję specialistai. Bendradarbiavimas su Panevėžio kolegija leis jauniems žmonėms įgyti šiuolaikiškai kelių statybai reikalingas kompetencijas, išmokti jas pritaikyti per praktinius užsiėmimus. Gerąją patirtį perduos praktikos vadovai – „Panevėžio kelių“ darbuotojai.

Kvalifikuotus kelių statybos specialistus Lietuvoje iki šiol rengė Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ir Kauno technikos kolegija. Panevėžio kolegija tapo trečiąja šalyje aukštojo mokslo įstaiga, rengiančia kelių inžinierius. Siekiant produktyvesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo, Panevėžio ir Kauno kolegijos šį pavasarį įsiliejo į asociacijos „Lietuvos keliai“ veiklą. VGTU yra ilgametis šios kelininkų bendruomenę vienijančios asociacijos narys.

Susiję Įrašai

Inžinerija
Daugiau