SAUGUS ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS – PIRMOJI SĄLYGA NORINT IŠVENGTI NELAIMIŲ

Naudojant energetikos įrenginius buityje neišvengiama nelaimingų atsitikimų, sukeliančių liūdnas pasekmes. Nesaugus dujų baliono naudojimas, per didelius šalčius nekūrento kieto kuro katilo užkūrimas, sukėlęs sprogimą, ir mirtini elektros srovės kirčiai pernai nusinešė penkių žmonių gyvybes.
Šios priežastys paaiškėjo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) specialistams ištyrus penkių nelaimingų atsitikimų, įvykusių 2017 m. buityje ir susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais veiksniais, aplinkybes ir priežastis.

Neįvertinta grėsmė 
Praėjusiais metais nuo elektros srovės poveikio žuvo trys asmenys. Vieno įvykio metu dėl elektros srovės poveikio nukentėjo trys asmenys keldami iš aliuminio lydinio pagamintas kopėčias ir jomis priartėję prie 10 kV oro linijos laidų. Iš jų vienam žmogui elektros poveikis buvo mirtinas, kiti du buvo gydomi ligoninėje. Gyvybės taip pat pareikalavo savavališkas patekimas į aukštos įtampos transformatorinę pastotę, kurioje asmuo žuvo prisilietęs prie 10 kV įtampą turinčių įrenginių. Dar vienas žmogus mirtinai traumuotas elektros srovės dėl nesaugaus 230 V elektros prietaiso naudojimo.

Statistiniai duomenys
Pernai įvykusių nelaimingų atsitikimų buityje skaičius išliko toks pats kaip ir 2016 m. – tiek 2016 m., tiek 2017 m. ištirti penki atsitikimai, tačiau 2017 m. žuvusiųjų asmenų skaičius vienu vienetu didesnis – 2017 m. žuvo penki asmenys, 2016 m. – keturi, 2015 m. – 11.
Per 2017 m. metus, palyginus su 2016 m. tirtais įvykiais, keliais vienetais padaugėjo asmenų, žuvusių nuo elektros srovės poveikio. Pagrindinės šių nelaimių priežastys Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų pažeidimai. Vis dar dideliu rūpesčiu išlieka nesaugus dujų balionų buityje naudojimas, pagrindinių reikalavimų, nurodytų Dujų baliono eksploatavimo atmintinėje, nesilaikymas.

Nelaimių darbe priežastys
VEI specialistai 2017 m. ištyrė keturių nelaimingų atsitikimų darbe priežastis. Šių įvykių tyrimuose dalyvauta Valstybinės darbo inspekcijos kvietimu. Dviejų nelaimingų atsitikimų darbe baigtys – sunkūs sveikatos sutrikdymai. Vienas asmuo buvo sunkiai sužalotas atliekant skirstomojo dujotiekio montavimo darbus – bendrovės darbuotojas, kasdamas griovį požeminių komunikacijų apsaugos zonoje, pažeidė po žeme 10 kV įtampos elektros kabelį. Nuo kilusio ugnies pliūpsnio užsidegė darbo rūbai, asmuo patyrė kūno nudegimus ir buvo gydytas Kauno klinikose. Kito įvykio metu darbuotojas, atlikdamas elektros linijos patikrinimą, buvo paveiktas elektros srovės ir patyrė elektros traumą.
Du nelaimingi atsitikimai darbe 2017 m. baigėsi tragiškai. Vienas asmuo buvo mirtinai traumuotas elektros srovės 110/10 kV transformatorinėje pastotėje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad darbai transformatorinėje pastotėje buvo atliekami pagal klaidingai parengtą nurodymą – buvo įrašyta netiksli darbo vieta, kuri buvo neparuošta saugiam darbui, ir, neįsitikinus įtampos nebuvimu, darbus vykdęs asmuo priartėjo prie įtampą turėjusių įrenginių. Dar viena nelaimė darbe pasiglemžė darbuotojo gyvybę statybvietėje ardant metalinių pastolių konstrukcijas – asmuo su ardomo pastolio dalimi priartėjo prie 10 kV oro linijos laido ir buvo mirtinai traumuotas elektros srovės.
VEI specialistai, dalyvavę nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose, nustatė, kad dažniausios nelaimių darbe priežastys – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų nesilaikymas.
Šiais metais nelaimių buityje neužregistruota, tačiau nelaimingų atsitikimų darbe statistiką papildė pirmas skaudus įvykis. Vasario 7 d. elektros transformatorių pastotėje, Skuodo rajone, nuo elektros įtampos poveikio žuvo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ operatyvinės brigados darbuotojas. VEI ir Valstybinės darbo inspekcijos specialistai tiria šios nelaimės aplinkybes.

Susiję Įrašai

Energetika
Daugiau