Renovacija įgauna vis didesnį pagreitį

Vienas po kito renovuojami daugiabučiai, gražėjantys miestai ir kokybiškesnis daugelio šeimų gyvenimas – pokyčiai, kuriuos atnešė įsibėgėjusi Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa.

Vien praėjusiais metais buvo atnaujinta daugiau kaip 400 daugiabučių, o investicijos siekė 126 milijonus eurų. Panevėžys – tarp renovacijos lyderių.

Kaip teigė Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta, 2013-aisiais, pristačius naują Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą ir į renovacijos procesus įtraukus savivaldybes, daugiabučių renovacija sulaukė renesanso.

„Per penkerius metus nuo naujojo daugiabučių renovacijos modelio pristatymo įvyko didžiulis progresas. Renovacijos mastai išaugo kelis kartus – atnaujinta beveik du tūkstančiai daugiabučių, kuriuose gyvena apie 55 tūkst. šeimų. Šiandien nerastume nė vieno Lietuvos miestelio, kuriame nebūtų renovuojamų ar jau atnaujintų namų“, – pasidžiaugė V. Serbenta.

Kad einama teisingu keliu, rodo ir statistikos duomenys. Nuo renovacijos pradžios 2005 m. per aštuonerius metus buvo atnaujinta iš viso kiek daugiau nei 400 pastatų, o vien per praėjusius metus tiek pat daugiabučių gyventojų galėjo džiaugtis naujai renovuotais namais.

Daugiausia jų praėjusiais metais buvo atnaujinta didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Pasak V. Serbentos, tai natūralu, nes šiuose miestuose senų daugiabučių skaičius sudaro daugiau kaip 50 proc. visų šalies renovuotinų daugiabučių. Nuo didmiesčių neatsilieka ir Panevėžys – nuo 2013-ųjų iki praėjusių metų pabaigos atnaujinti jau 58, o nuo renovacijos pradžios – net 127 daugiabučiai. Panevėžio rajone šiuo metu atnaujinta 30 daugiabučių. Didžioji dalis daugiabučių, kurie turi daugiau kaip 12 butų, Panevėžio rajone jau atnaujinti, lieka mažesni namai. Rajono valdžia puoselėja viltį, kad netolimoje ateityje pavyks įgyvendinti ir kvartalinės renovacijos projektą. Planuojama, kad toks projektas galėtų būti įgyvendintas Krekenavoje.

Be abejo, neatsilieka ir mažesnieji miestai, ypač išsiskiria Druskininkai, Jonava, Palanga, Zarasų, Prienų bei Trakų rajonai. O renovacijos čempionė – Ignalina.

Patikėjo ir gyventojai

Nors Ignalina dažnai yra pateikiama kaip sėkmės pavyzdys, visos savivaldybės pasitvirtino Daugiabučių energinio efektyvumo didinimo programas ir sėkmingai įsiliejo į daugiabučių renovacijos procesą. Šiuo metu iš visų atnaujinamų daugiabučių net 75 proc. yra atnaujinti per savivaldybių programas. Panevėžio mieste iš 58 jau atnaujintų daugiabučių – 38 per savivaldybės programą, o rajone – net 24 iš 30 daugiabučių.

Ir šiemet renovacijos traukinys Panevėžyje nesustos. Jau dabar yra nupirkti rangos darbai 16 namų, o projektavimo darbai vykdomi 14 namų. Dar keturiuose namuose jau prasidėjo statybos darbai. Vieno namo rangos darbų pirkimas vyks artimiausiu metu. Taip pat suderinti jau 7 investiciniai planai ir jiems pritarta gyventojų susirinkimuose. Pagal 2017 m. spalio 2 d. kvietimą gauta 1 paraiška, numatoma gauti dar 4. Dalyvauti programoje norėtų dar 15 namų, bet kadangi paraiškų teikimo terminas iki vasario 1 d., didžioji dalis norinčiųjų nesuspės. Panevėžio rajone 13 namų dabar yra nupirkti rangos darbai ir vyksta projektavimas, dar rengiami 3 daugiabučių investicijų planai.

„Tai geras rezultatas, rodantis, kad savivaldybės geba ir gali įgyvendinti tas programas. O svarbiausia, tai rodo, kad gyventojai pasitiki savivaldybėmis. Žmonėms dažnai reikia paskatinimo, iniciatyvų, pagalbos įgyvendinant projektus. Savivaldybės sugebėjo tą dalyką užtikrinti ir renovacijos procesas be didesnių gyventojų pastangų vyksta sklandžiai ir gana sparčiai“, – pabrėžia V. Serbenta.

Nauda – visiems

Jo teigimu, kalbėti apie tai, kada galėtų būti renovuoti visi daugiabučiai, nėra tikslinga. Anksčiau ar vėliau visi tokie namai bus atnaujinti, tačiau vis daugiau sulaukiama ir jau renovuotų daugiabučių savininkų, kurie domisi, kaip galėtų pažaboti alternatyvius energijos šaltinius: įsirengti saulės kolektorius, geoterminį šildymą ar įdiegti kitus inovatyvius sprendimus. Nuo pavienių pastatų atnaujinimo pereinama prie kompleksinių energijos taupymo priemonių įgyvendinimo atskirose pastatų grupėse, atnaujinant šilumos gamybos ir tiekimo sektorių, gatvių apšvietimo tinklus, inžinerinę infrastruktūrą.

„Vargu ar renovacijos procesas bus kada nors baigtinis, nes atsiranda vis daugiau inovatyvių sprendimų, kurie daugiabučių gyventojų gyvenimą gali padaryti kokybiškesnį“, – kalbėjo V. Serbenta.

Nors į renovaciją dažnai žvelgiama daugiabučių gyventojų akimis, iš tiesų šie procesai paliečia kiekvieną iš mūsų. Be jokios abejonės, renovacija daro įtaką visai šalies ekonomikai: nuo 2013-ųjų į renovaciją investuota daugiau kaip 0,6 milijardų eurų, vien per praėjusius metus investicijos siekė apie 250 milijonų eurų – praėjusiais metais baigtų atnaujinti daugiau kaip 400 daugiabučių investicijų suma – 126 mln. eurų, o šiuo metu įgyvendinamų 470 daugiabučių atnaujinimo projektų vertė – 127 mln. eurai. Verta pažymėti ir tai, kad daugiabučių atnaujinimo programoje dalyvauja apie trys šimtai įvairių statybinių organizacijų, atliekančių tiek projektavimo, tiek ir rangos darbus. Didesnioji jų dalis – mažos arba vidutinės įmonės, tad renovacija sukūrė ir nemažai darbo vietų regionuose gyvenantiems žmonėms. Renovacijoje itin aktyviai dalyvauja ir Panevėžio statybinės organizacijos.

„Renovacijos nauda akivaizdi ir ją gauna ne tik atnaujinamų daugiabučių gyventojai. Daugiabučių namų atnaujinimo programa prisideda ir prie šalies ekonomikos kilimo, statybų sektoriaus plėtros, nekilnojamojo turto rinkos pokyčių“, – teigė V. Serbenta.

Paliečia kiekvieną. Būsto energijos taupymo agentūros direktorius V. Serbenta teigė, kad renovacija naudinga ne tik konkrečių namų gyventojams, bet prisideda prie visos Lietuvos ekonomikos kilimo.

Susiję Įrašai

Renovacija
Daugiau