Renovacija, paaiškinta paprastai: šeši svarbiausi žingsniai

Atėjus rudeniui, pro kiauras senų daugiabučių sienas švilpaujantys vėjai verčia gyventojus vis dažniau susimąstyti apie renovaciją.

Vieno didžiausių pastatų administratorių Kaune „Būsto valda“ direktorius Šarūnas Eidintas teigia, kad itin daug gyventojų nori gyventi šilčiau ir už šildymą mokėti mažiau, tačiau konkrečių veiksmų imtis ir atnaujinti savo būstą nesiryžta visų pirma dėl to, kad šis procesas jiems atrodo labai sudėtingas.

Iš tiesų, aiškina specialistas, tarp gyventojo noro gyventi patogiau ir visiškai atnaujinto namo – vos šeši paprasti žingsniai. Daugeliu jų už gyventojus pasirūpina pasirinktas renovacijos projekto administratorius.

Visų pirma, reikėtų žinoti, kad procesas iki renovacijos pradžios truks apie pusę metų – taip yra dėl gana ilgų terminų, teisiniame reglamentavime numatytų kiekvienam žingsniui.

Pirmas žingsnis: apsisprendimas

Jei vienas ar keli kaimynai nori renovuoti namą, jie gali kreiptis į „Būsto valdą“, kuri suorganizuos gyventojų susirinkimą, pristatys galimus pastato ir jo inžinerinių sistemų atnaujinimus, renovacijos sprendimus ir procedūras. Administratorius taip pat pasidalys praktine patirtimi iš jau vykdytų renovacijos projektų.

Susipažinę su informacija, gyventojai balsuoja ir taip apsisprendžia dėl dalyvavimo renovacijos programoje. Balsavimas vyksta „už“ arba „prieš“ pasiūlymą parengti investicinį planą. Tam, kad šis planas būtų rengiamas, turi pritarti dauguma butų ir kitų namo patalpų savininkų.

„Norėdami renovuoti namą, gyventojai turi gauti Būsto energijos taupymo agentūros, kuri vertina pateiktus investicinius planus, patvirtinimą. Neturėdami parengto investicinio plano, gyventojai negali ir dalyvauti atrankoje“, – aiškina specialistas.

Antras žingsnis: investicinis planas

Investicinis planas – tai dokumentas, kuriame detaliai įvertinamas namas: jo energinis efektyvumas, šildymo ir kitų inžinerinių sistemų, stogo, sienų, fasadų būklė. Investiciniame plane taip pat pateikiami galimi renovacijos variantai ir konkrečių atnaujinimų pasiūlymai: koks turėtų būti šildymas, ar reikia keisti / remontuoti stogą, kaip šiltinti ir atnaujinti fasadą.

Parengtas investicinis planas tvirtinamas ne mažiau kaip 55 proc. namo gyventojų balsų ir kartu su energinio naudingumo sertifikatu pateikiamas Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) vertinimui. Tuo taip pat rūpinasi gyventojų pasirinktas renovacijos projekto administratorius.

„Šį dokumentą rengia atestuota įmonė, o tai užtrunka apie du mėnesius ir gali kainuoti nuo 600 iki 1 000 eurų. Už investicinio plano parengimą moka gyventojai, tačiau sėkmės atveju, planą įtraukus į valstybės finansuojamą daugiabučių namų atnaujinimo programą ir pasirinkus „Būsto valdą“ projekto administratoriumi, investicinio plano rengimo išlaidas gyventojams mes kompensuojame“, – aiškina „Būsto valdos“ direktorius.

Trečias žingsnis: BETA ir banko vertinimas

Pasak Š.Eidinto, BETA namo investicinio plano atrinkimo kriterijai gali būti labai įvairūs ir priklausyti nuo daugybės veiksnių, tačiau praktika rodo: kuo namas didesnis ir kuo mažesnis jo energinis efektyvumas, tuo didesnė tikimybė, kad bus nuspręsta jį renovuoti.

Svarbūs ir kiti faktoriai. Pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybė šiuo metu rengia kvartalinės renovacijos projektą Eigulių mikrorajonui. Jeigu daugiabutis, esantis Eigulių mikrorajone, išreikš norą renovuotis ir pasirengs investicinį planą, toks namas tikrai bus įtrauktas į renovacijos programą.

BETA atrinkus renovuotinus namus, šių namų projekto administratorius kreipiasi į banką dėl finansavimo. Bankas įvertina kreditavimo galimybes ir pateikia preliminarų sprendimą, kuris galioja nuo šešių mėnesių iki metų. Per šį laikotarpį projekto administratorius turi pasirinkti rangovą, kuris atliks renovacijos darbus. Š.Eidintas aiškina, kad svarstant finansavimo klausimą vertinama ir tai, ar, pavyzdžiui, namo gyventojai be įsiskolinimų mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas. Šis procesas trunka apie du mėnesius.

Ketvirtas žingsnis: projekto rengimas

Gavęs banko sprendimą, administratorius skelbia projektavimo darbų pirkimą. Per mėnesį išrenkamas laimėtojas, rengsiantis techninį namo renovacijos projektą.

Projekte numatomos visos renovacijos detalės ir gyventojų pasirinkti namo atnaujinimo sprendimai. Projektas derinamas su miesto architektais, savivaldybe, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, ESO ir kitomis institucijomis. Parengtą ir suderintą projektą tvirtina gyventojai, vykdoma privaloma projekto ekspertizė ir išduodamas statybos leidimas. Projekto rengimas trunka apie du mėnesius.

Penktas žingsnis: rangovo pasirinkimas

Renovacijos projekto administratorius skelbia dviejų savaičių trukmės konkursą rangovams. Per šį laikotarpį jie gali susipažinti su renovacijos projektu, aplankyti ir įvertinti planuojamą renovuoti pastatą bei pateikti savo pasiūlymus.

Pasak Š.Eidinto, rangovų pateikti pasiūlymų vokai yra atplėšiami viešai, gyventojai labai raginami dalyvauti šioje procedūroje. Renovacijai atlikti pasirenkamas rangovas, pasiūlęs įgyvendinti projektą remiantis ekonominio naudingumo kriterijais.

Siekiant sklandaus ir kokybiško namo renovacijos darbų atlikimo, „Būsto valda“ ypač atsakingai vertina, kurį rangovą pasirinkti. Tikrinama, ar rangovo pateiktas renovacijos darbų pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į visas skelbtas pirkimo sąlygas, ar rangovas yra kompetentingas ir turi pakankamai patirties bei resursų darbus atlikti tinkamai ir numatytais terminais. Ypač didelis dėmesys skiriamas tam, kaip rangovas įsipareigoja užtikrinti statybų proceso organizavimą, gyventojų saugumą jo metu, ar sklandus bus galimų defektų šalinimas pasibaigus statybos darbams.

Rangovo pasirinkimas ir vertinimas trunka dar apie mėnesį.

Šeštas žingsnis: namo renovacija

Renovacijos projekto administratoriui įsitikinus, kad pasirinktas rangovas yra tinkamas, atrenkamas renovacijos techninis prižiūrėtojas, kuris yra pagrindinis projekto administratoriaus ir gyventojų pagalbininkas, užtikrinsiantis statybos darbų kokybę.

Atlikus minėtus parengiamuosius žingsnius, pradedama namo renovacija, kurios darbai trunka nuo šešių mėnesių iki metų. Pabaigus namo atnaujinimo darbus ir gavus Valstybinės statybų inspekcijos patvirtintą darbų užbaigimo aktą, projekto administratorius kreipiasi į BETA dėl valstybės paramos daugiabučio namo renovacijai suteikimo.

Pasak Š.Eidinto, „Būsto valda“ daugiabučių renovaciją įgyvendina nuo 2013 m., todėl šioje srityje turi daug patirties ir, kas ypač svarbu, kompetentingus, išskirtinai su renovacijos projektais dirbančius specialistus.

„Sėkminga namo renovacija labai priklauso nuo sklandaus gyventojų ir renovacijos administratoriaus bendradarbiavimo. Gera gyventojų ir administratoriaus sinergija supaprastina gan sudėtingą procesą iki kelių aiškių žingsnių. Tam, kad namo renovacija įvyktų, gyventojai turi ištarti tris „taip“. Visa kita – renovacijos projekto administratoriaus darbas“, – sako „Būsto valda“ direktorius.

Susiję Įrašai

Renovacija
Daugiau