Lietuvos ir Lenkijos energetikos projektuose laukiama istorinio proveržio metų

Šiandien energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su Lenkijos energetikos ministru Krzysztofu Tchórzewskiu. Susitikime kalbėta apie strateginių energetinio saugumo projektų įgyvendinimo eigą, aptarti kiti aktualūs dvišaliai santykiai.

Ministras Ž. Vaičiūnas padėkojo Lenkijai už lyderystę ir principinį pritarimą strateginės reikšmės Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos projektui.

„Sėkmingi ir rezultatyvūs abiejų šalių santykiai leido nuo diskusijų apie sinchronizacijos projektą pereiti prie realių darbų. Ir šie metai turėtų būti istoriniai lūžio metai dviem strateginiams energetinio saugumo projektams – tiek sinchronizacijai, tiek dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektui“, – sako energetikos ministras.

Susitikimo metu pažymėta, kad sinchronizacijos įgyvendinimo darbai juda pagal sutartą aiškų grafiką ir iki gegužės mėnesio turi būti atlikti du paskutiniai vertinimai. Birželį pasirašius politinį susitarimą tarp Europos Komisijos, Lenkijos ir Baltijos valstybių, sekantis svarbus žingsnis – neatidėliotinas kreipimasis į Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociaciją (ENTSO-E), kuris išduos prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų technines sąlygas.

Susitikime kalbėta apie regiono energetiniam saugumui ir konkurencingumui svarbios dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) projektą. Planuojama, kad atlikus visus parengiamuosius darbus, kitų metų pirmą pusmetį abejose šalyse prasidės statybos darbai. Dujotiekį numatyta nutiesti iki 2021 m. pabaigos.

Ministrų susitikime taip pat aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą ir kitose srityse. Lietuvos energetikos ministras pristatė unikalią ir analogų pasaulyje neturinčią lietuvišką biomasės biržą „Baltpool“, kuri jau sėkmingai veikia Lietuvoje, Latvijoje ir Danijoje.

Susitikime paliesta ir elektromobilumo tema. Ministras pažymėjo, kad Lietuvai bus vertinga Lenkijos patirtis, kuri paskutiniais metais daug dėmesio skiria elektromobilumo sektoriaus vystymui. Naujai parengtoje Nacionalinėje energetikos strategijoje Lietuva kelia ambicingus tikslus elektromobilių plėtroje.

Šiandien taip pat buvo pasirašytas dvišalis sutarimo memorandumas, kuriuo stiprinamas Lietuvos ir Lenkijos dvišalis strateginis energetinis bendradarbiavimas.

 

 

Susiję Įrašai

Energetika
Daugiau